Resume Builder | News and Events

Blog detail

28May

Resume Builder

SosaJB created this resume format to help and guide applicants to create a resume that will be able to showcase their talents, qualifications, education and most of all their working experience. It is projected that 2 out 10 applicants are not screened because of incomplete resumes.

 

Ang SosaJB ay gumawa ng isang format upang mabigyang gabay ang kanilang mga aplikante sa kung paano gumawa ng isang resume kung saan maayos na maibabahagi ang kanilang kwalipikasyon, talento, edukasyon at work experience. Ayon sa pagsusuri, dalawa sa sampung aplikante ay hindi na iiscreen dahil sa kakulangan ng impormasyon sa kanilang resume.


Share on Facebook